Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy - Konkurs geograficzny

Informacje

Witaj na stronie głównej Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy

Technik eksploatacji portów i terminali

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Konkurs geograficzny

Regulamin Szkolnego Konkursu Geograficznego „Ekologia w skali mikro i makro’’:

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów związanych z szeroko pojętą ekologią,
 • pobudzanie uczniów do twórczego myślenia,
 • przygotowanie uczniów do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody,
 • wyłonienie najzdolniejszych uczniów szkoły, wykazujących się najwyższym poziomem wiedzy i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych,
 • promowanie osiągnięć uczniów.

Ustalenia ogólne:

 • Udział w konkursie jest dobrowolny.
 • Pierwszy etap – eliminacyjny – nie ma ograniczonej ilości uczestników, bierze w nim udział, każdy uczeń, który zgłosi chęć uczestnictwa.
 • Do drugiego etapu konkursu przystępuje taka liczba uczestników, jaką wyłoni komisja sprawdzająca prace (maksymalnie 10 osób).
 • Zadania konkursowe na każdym etapie obejmują wiadomości i umiejętności wymienione w podstawie programowej nauczania geografii w poprzednim etapie edukacyjnym (szkoła Podstawowa/gimnazjum) oraz obecnym etapie edukacyjnym w zakresie przedstawionym w załączniku.
 • Zestawy zadań konkursowych wraz z kryteriami oceniania i opracowuje organizator.
 • W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy Szkolna Komisja dyskwalifikuje uczestnika konkursu.

Organizacja i przebieg konkursu:

  Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • etap I  będzie polegał na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy ekologicznej

Termin: 19 maja 2022 r. godz. 13:30 – 14:15 (45 min)

 • etap II polegać będzie na rozwiązaniu testu o wyższym poziomie trudności i w przypadku nierozstrzygnięcia dodatkowo zostanie przeprowadzony konkurs ustny

Termin: 26 maja  2022 r. godz. 13:30 – 14:15 (45 min)

Nagrodą dla zwycięzców będą cząstkowe oceny celujące z geografii, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie:

 • Zgłoszenie należy przesłać przez dziennik Vulcan wybierając jako odbiorcę koordynatora Monikę Augustyniak - Zarembę podając w temacie wiadomości: Zgłoszenie na konkurs geograficzny.

W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz klasę.

Termin zgłoszeń: 10 maja 2022 r.

Zakres wiadomości:

 1. Ekologia - pojęcie
 • zakres badań
 • źródła informacji o ekologii,
 1. Organizmy i środowisko
 • czynniki biotyczne i abiotyczne
 • woda, światło, tlen i temperatura jako środowisko życia
 1. Ekosystem
 • ekosystem i ekologia
 • zależności między środowiskiem ożywionym i nieożywionym
 • ekosystemy lasów i wód
 1. Relacje człowiek – środowisko
  • Konflikty w relacji człowieka ze środowiskiem
  • Turystyka a środowisko
  • Transport a środowisko
  • Górnictwo a środowisko
  • Rolnictwo a środowisko
  • Człowiek a hydrosfera
  • Człowiek a krajobraz kulturowy
  • Rewitalizacja i działania proekologiczne
  • Człowiek a atmosfera

Źródła:

httpshttps://zpe.gov.pl/a/ekosystem---wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D17iBmqqS://zpe.gov.pl/a/organizmy-i-srodowisko/DeXiVNI7z

https://zpe.gov.pl/a/ekosystem---wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D17iBmqqS

http://geografia24.pl/category/liceum/2-klasa/czlowiek-a-srodowisko/

https://zpe.gov.pl/a/organizmy-i-srodowisko/DVTgkDAQw

Podręcznik Oblicza geografii, część 2, Nowa Era

 

Organizator konkursu:
Monika Augustyniak-Zaremba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-07 16:36przez:
Opublikowano:2022-05-05 14:32przez: Małgorzata Golemo
Podmiot udostępniający: Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy
Odwiedziny:595

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo