Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy - Projekt "Wsparcie kształcenia zawodowego" - poprawa efektów

Informacje

Witaj na stronie głównej Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy

Technik eksploatacji portów i terminali

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Projekt "Wsparcie kształcenia zawodowego" - poprawa efektów

 Dane o projekcie:

Tytuł projektu: Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

Całkowita wartość projektu: 11 511 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 9 784 775,00 zł

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 • Krótki opis projektu:

Projekt realizowany jest w Partnerstwie 11 dolnośląskich JST (Województwa Dolnośląskiego, 3 Miast na prawach Powiatów: Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia i 7 Powiatów: Bolesławieckiego, Kłodzkiego, Lubińskiego, Lwóweckiego, Oleśnickiego, Świdnickiego, Wrocławskiego). Głównym celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia (staże/praktyki zawodowe u pracodawców dla 1820 uczestników i cykl zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących do egzaminu zawodowego dla 2275 uczestników, który kończyć się będzie obowiązkowym dla uczestnika próbnym egzaminem zawodowym), których efektem ma być lepsze przygotowanie uczniów/słuchaczy do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

 • Formy wsparcia:

1. Staże/praktyki zawodowe dla uczniów/słuchaczy u pracodawców

W stażach weźmie udział 1820 osób tj. 80% uczestników projektu. Zadanie ma na celu lepsze przygotowanie uczestników/słuchaczy do wykonywania pracy w wyuczonym w danej szkole zawodzie i aktywnego ich funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Staże/praktyki zawodowe mają w założeniu wykraczać poza zakres praktycznego kształcenia zawodowego w celu zwiększenia ich wymiaru objętego podstawą programową nauczania danego zawodu
i realizowane będą z reguły w systemie miesięcznym w wymiarze 150 godzin. Wszystkie staże/praktyki realizowane będą w zakładach pracy u pracodawców. Zadanie jest ogólnodostępne i w równym stopniu dostępne dla kobiet i mężczyzn. W zakresie równości płci przewidziano dostęp zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami, przy zachowaniu jednak priorytetów pozwalających wspierać płeć uznaną tradycyjnie za mniej zainteresowaną daną dziedziną wiedzy.

2. Cykl zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów zawodowych

Udział w zajęciach weźmie 100% uczestników tj. 2.275 uczniów/słuchaczy mogących kształcić się w 42 zawodach. Zadanie ma na celu lepsze przygotowanie uczestników do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uzyskanie przez nich wyższych wyników na tych egzaminach, co w końcowym efekcie wpłynąć ma również na zwiększenie ich szans w konkurowaniu o lepsze miejsce na rynku pracy po opuszczeniu szkoły. Zajęcia odbywać się będą w formie teoretycznej lub praktycznej w grupach liczących do 6 os. i kończyć się będą próbnym egzaminem. Zaplanowano dla każdego uczestnika obowiązkowy udział w cyklu min. 8 i max 48 godz. zajęć kończących się próbnym egzaminem zawodowym. Zadanie jest ogólnodostępne i w równym stopniu dostępne dla kobiet i mężczyzn. W zakresie równości płci przewidziano dostęp zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami, przy zachowaniu jednak priorytetów pozwalających wspierać płeć uznaną tradycyjnie za mniej zainteresowaną daną dziedziną wiedzy.

 • Czas realizacji projektu planowany jest na okres od 01.03.2020 r. do 30.06.2023 r.

Realizacja Projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” w  Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy.

W ramach projektu przewiduje się realizację zadań:

 • Zadanie 1: staże u pracodawców – 30 uczniów/szkołę na 3 lata
 • Zadanie 2: cykl zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu + egzamin próbny – 45 uczniów/szkołę na 3 lata.

W roku szkolnym 2020/2021:

 • przeprowadzono rekrutację młodzieży do projektu – zakwalifikowano do projektu 18 uczniów kształcących się
  w zawodzie technik ekonomista i 6 uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali,
 • odbyły się zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, w których uczestniczyły 24 osoby z wyżej wymienionych zawodów,
 • przeprowadzono próbne egzaminy dla uczniów uczestniczących w zajęciach w zawodzie technik ekonomista
  i technik eksploatacji portów i terminali,
 • skierowano na staż 19 osób, w tym 14 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista i 5 uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali.

Wykaz pracodawców, u których nasi uczniowie odbywają staż zawodowy w ramach Projektu:

 • ProlinX Sp. z o.o. Sp. k w Prochowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu
 • Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Piotrkowska w Jaworze
 • DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. w Legnicy
 • EMERMAN S.C. w Legnicy
 • Biuro Rachunkowe Anna Płucieniczak w Legnicy
 • Biuro Rachunkowe Marek Król w Legnicy
 • Safety Logistics Sp. z o.o. w Legnicy
 • H.U. Elektros Daniel Kołodziejczak w Legnicy
 • Sun Travel Krystyna Kita Biuro Usługowo – Turystyczne w Legnicy
 • HURAS Konstrukcja i Budowa Maszyn Specjalnych Sp. z o.o. w Legnicy
 • MATECS Sp. z o.o. w Legnicy

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-15 11:00przez:
Opublikowano:2022-02-15 11:46przez: Krzysztof Trawnik
Zmodyfikowano:2022-02-15 10:58przez: Małgorzata Golemo
Podmiot udostępniający: Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy
Odwiedziny:257

Rejestr zmian

 • [2022-02-15 10:58:27]Krzysztof Trawnikprojekt

Banery/Logo