Zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych

Jeżeli potrzebują Państwo zwolnić z zajęć szkolnych swoje dziecko w danym dniu, proszę o kontakt telefoniczny z wicedyrektorem szkoły

pod numerem: 76/ 723 34 03 lub 723 34 04

Skip to content