29 kwietnia 2016 r. pożegnaliśmy Absolwentów naszej szkoły, rocznik 2012-2016r.

29 kwietnia 2016 r. po raz kolejny pożegnaliśmy Absolwentów naszej szkoły, rocznik 2012-2016. Podniosła uroczystość rozpoczęła się radosnym akcentem, piosenką z repertuaru Sound&Grace „Niebo”, wykonaną przez uczennice młodszych klas.

Następnie, po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu, głos zabrali: Kornelia Cielińska i Kacper Skarbek, uczniowie klas czwartych, którzy wespół z Alicją Rudowicz z kl. 2B i Jarkiem Wierzbickim z kl. 2H poprowadzili uroczystość pożegnania. Prowadzący powitali zgromadzonych Gości, Dyrekcję Szkoły, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców. Wśród przybyłych mieliśmy zaszczyt gościć:

 • Pana prof. zw. dr. hab. Andrzeja Rapacza – Kierownika Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • Pana dr. Piotra Gryszela – Pracownika Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • Panią Annę Ziemską – Dyrektor PKO BP I Oddział w Legnicy;
 • Panią Nadine Bednarz – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Legnicy;
 • Pana Władysława Iwanyniuka – Prezesa Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Legnicy;
 • Panią Jolantę Sławianowską – Przewodniczącą Prezydium Rady Rodziców.

Po słowach powitania wystąpił zespół Just do it. Usłyszeliśmy w jego wykonaniu piosenkę z repertuaru Kasi Popowskiej „Przyjdzie taki dzień”.

O zabranie głosu poproszono Panią Małgorzatę Boczoń Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych. Pani Dyrektor, zwracając się do Gości, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców, rozpoczęła swoje przemówienie od mądrej sentencji Alberta Einsteina: „Jedną

z najpiękniejszych rzeczy, jakie możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna nie potrafi się dziwić, nie dozna zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka”.

Pani Dyrektor podkreśliła, że zdobywanie wiedzy przez uczniów było takim właśnie dochodzeniem do prawdy i mądrości. Pani Małgorzata Boczoń złożyła gratulacje tym „którzy w ciągu ostatnich 4 lat wykazali się wielką pracowitością, sumiennością, systematycznością i wybili się ponad przeciętność, osiągając doskonałe wyniki w nauce, reprezentując Naszą Szkołę w rozmaitych olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych, zdobywając zaszczytne miejsca”. Pogratulowała także tym „którzy być może, nie zdołali odnieść tak spektakularnych sukcesów, choć i oni niejednokrotnie ciężko pracowali na to, aby zrealizować swoje marzenia i plany, zmierzyć się z własnymi słabościami i uczynić coraz bardziej widoczne postępy”. Szczególne słowa uznania

i wdzięczności skierowała do Wychowawców klas maturalnych: Ireny Izbiańskiej (4A), Iwony Chrzan-Filipowskiej (4F), Agnieszki Filipienko (4H), Doroty Krakowskiej (4T), Stanisława Rachwalskiego (4G), wspomniała także o byłych wychowawcach: Marcie Baniewskiej-Nowak, Danucie Klimeckiej i Bożenie Płoteckiej. Podziękowała także pracownikom administracji i pracownikom obsługi. Z podziękowaniami zwróciła się również do Rady Rodziców. Na koniec poprosiła Abiturientów by pielęgnowali szkolne przyjaźnie, nie zapominali o wychowawcach i nauczycielach. Zapewniła ich, że „Drzwi Ekonoma będą dla Nich zawsze szeroko otwarte”.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor głos zabrali zaproszeni Goście. Przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zapraszali Abiturientów w swoje mury, a Pan Władysław Iwanyniuk zachęcał maturzystów do podążania drogą ekonomicznego myślenia.

Zakończyła się pierwsza część uroczystości. Wyprowadzono poczet sztandarowy. Nastąpił moment podsumowujący pracę

i osiągnięcia Absolwentów. Pani Dyrektor Małgorzata Boczoń wręczyła nagrody najlepszym uczniom. Do Księgi Pamiątkowej wpisani zostali:

Paulina Mercholc – Absolwentka klasy 4 H

 • Finalistka etapu centralnego VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w roku 2015 – VII miejsce w Polsce
 • Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku 2015
 • Stypendystka Prezydenta Miasta Legnicy w roku 2015
 • Ukończyła szkołę z wyróżnieniem – średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasyfikacji końcowej – 4,96

Anna Bursakowska – Absolwentka klasy 4A

 • Laureatka XLII Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego w roku 2013
 • Laureatka IV miejsca XLIII Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego w roku 2014
 • Laureatka V miejsca XLIV Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego w roku 2015
 • Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku 2015
 • Stypendystka Prezydenta Miasta Legnicy w roku 2015
 • Ukończyła szkołę z wyróżnieniem – średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasyfikacji końcowej – 5,30

Angelika Strzelbicka – Absolwentka klasy 4F

 • Finalistka Ogólnopolskiego finału XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej w roku 2014
 • Laureatka I miejsca etapu wojewódzkiego Konkursu na Najlepszych Uczniów w Zawodzie Technik Hotelarstwa w roku 2015
 • Stypendystka Prezydenta Miasta Legnicy w roku 2015
 • Ukończyła szkołę z wyróżnieniem – średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasyfikacji końcowej – 4,84

Kamila Policht – Absolwentka klasy 4T

 • Laureatka II miejsca etapu wojewódzkiego Konkursu na Najlepszych Uczniów w Zawodzie Technik Obsługi Turystycznej w roku 2015
 • Stypendystka Prezydenta Miasta Legnicy w roku 2015
 • Ukończyła szkołę z wyróżnieniem – średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasyfikacji końcowej – 5,22

Małgorzata Piwowarska – Absolwentka 4F

 • Laureatka I miejsca etapu wojewódzkiego Konkursu na Najlepszych Uczniów w Zawodzie Technik Hotelarstwa w roku 2015
 • Stypendystka Prezydenta Miasta Legnicy w roku 2015

 

Po tej przejmującej i wzruszającej części głos zabrał Pan Profesor Stanisław Rachwalski. Wystąpił w imieniu wszystkich wychowawców klas kończących szkołę. Życzył Absolwentom wielu sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i na ścieżce zawodowej. Przypomniał uczniom o przypadających w październiku 2016 r. uroczystościach związanych z 70-leciem Szkoły. Zaprosił ich nie tylko na tę rocznicę, zapewnił że są zawsze mile widziani w szkole.

Absolwentów reprezentował Łukasz Gregoryński, uczeń klasy 4A, który w swoim przemówieniu podziękował wszystkim pracownikom szkoły. Wyrazem szacunku i wdzięczności był bukiet kwiatów wręczony Pani Dyrektor Małgorzacie Boczoń.

W kolejności wystąpił przedstawiciel Rady Rodziców Pan Andrzej Cieliński, dziękując Pani Dyrektor, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły za przyjazną i serdeczną atmosferę a przede wszystkim za trud włożony w wychowanie i wykształcenie młodzieży.

Nie mniej wzruszająca była ostatnia część uroczystości. Prowadzący: Alicja Rudowicz i Jarek Wierzbicki zwrócili się do starszych kolegów. Podziękowali za wspólnie spędzone lata. Życzyli im sukcesów na egzaminie maturalnym, a także w przyszłym życiu osobistym i zawodowym. Słowa uznania skierowali do stojących przy nich: Kornelii Cielińskiej i Kacpra Skarbka, od których mogli się wiele nauczyć. Symbolicznym dowodem wdzięczności stały się wręczone Kornelii i Kacprowi koszulki z napisami: „Mistrzyni Mikrofonu” i „Szkolny Skarbek”.

Powróciliśmy także do przeszłości, a to za sprawą prezentacji przygotowanej przez Samorząd Uczniowski. Utrwalono w niej najważniejsze, najzabawniejsze i najbardziej wzruszające sceny z życia szkolnego, w których brali udział Nasi Abiturienci. Na zakończenie wysłuchaliśmy piosenki „Dach” z repertuaru Sound&Grace, ale to nie była ostatnia niespodzianka. Jak co roku Gości, Nauczycieli i Abiturientów poproszono na dziedziniec szkoły. Każdy z Absolwentów otrzymał „Balon marzeń”. Przy dźwiękach piosenki „To już jest koniec” maturzyści na hasło: „Balony w górę!” wypuszczali je do nieba z listą swoich życzeń i pragnień.

Wzruszająca i podniosła uroczystość dobiegła końca.

 

Facebook