Terminy praktyk zawodowych

 Praktyki zawodowe są integralną częścią procesu dydaktycznego i polegają

na zastosowaniu i pogłębianiu zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych  warunkach pracy.

Praktyki zawodowe realizowane są w następujących terminach:

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy

w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.  

Termin praktyki

 

 

Klasa

 

Wymiar praktyki

 

 

1.

 

23.09.2019 r. – 11.10.2019 r.

 

 

2BE, 3A

 

3 tygodnie

 

2.

 

23.09.2019 r. – 18.10.2019 r.

 

 

2BT, 2H

 

4 tygodnie

 

3.

 

2.03.2020 r. – 27.03.2020 r.

 

 

3T

 

4 tygodnie

 

4.

 

4.05.2020 r. – 15.05.2020 r.

 

 

2CP

 

2 tygodnie

5.  

4.05.2020 r. – 22.05.2020 r.

 

 

2A

 

3 tygodnie

6.  

4.05.2020 r. – 29.05.2020 r.

 

 

2CT, 3H

 

4 tygodnie

Koordynator ds. szkolenia praktycznego

(mgr Anna Kasprowska)

(76/723-34-23)

Dokumenty dotyczące praktyk do pobrania:

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Programy praktyki zawodowej

  1. technik ekonomista klasa 2 – Numer programu nauczania T.1/08/2017
  2. technik ekonomista klasa 3 – numer programu nauczania T.1/08/2017
  3. technik hotelarstwa klasa 2 – numer programu nauczania T.2/08/2017
  4. technik hotelarstwa klasa 3 – numer programu nauczania T.2/08/2017
  5. technik obsługi turystycznej klasa 2- numer programu nauczania T.4/08/2017
  6. technik obsługi turystycznej klasa 3 – numer programu nauczania- T.4/08/2017
  7. technik eksploatacji portów i terminali klasa 2 – numer programu nauczania T.1/08/2018
  8. Protokół zaliczenia praktyki zawodowej – wzór

 

Facebook