Terminy praktyk zawodowych

 Praktyki zawodowe są integralną częścią procesu dydaktycznego i polegają

na zastosowaniu i pogłębianiu zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych  warunkach pracy.

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy

w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.  

Termin praktyki

 

Klasa  

Wymiar praktyki

 

 

1.

 

01.03.2021 r. – 26.03.2021 r.

 

3BT, 3CT 4 tygodnie
 

2.

 

01.03.2021 r. – 19.03.2021 r.

 

3BE 3 tygodnie
 

3.

 

01.03.2021 r. – 12.03.2021 r.

 

3CE 2 tygodnie
4.  

30.03.2021 r. – 30.04.2021 r.

 

2O, 2C  4 tygodnie
5.  

12.04.2021 r. – 30.04.2021 r.

 

3A 3 tygodnie
6.  

04.05.2021 r. – 31.05.2021 r.

 

2B, 2DE, 2DT, 2G, 3H 4 tygodnie

 

Koordynator ds. szkolenia praktycznego

(mgr Anna Kasprowska)

(76/723-34-23)

Dokumenty dotyczące praktyk do pobrania:

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Programy praktyki zawodowej

  1. technik ekonomista klasa 2 – Numer programu nauczania T.1/08/2017
  2. technik ekonomista klasa 3 – numer programu nauczania T.1/08/2017
  3. technik hotelarstwa klasa 2 – numer programu nauczania T.2/08/2017
  4. technik hotelarstwa klasa 3 – numer programu nauczania T.2/08/2017
  5. technik obsługi turystycznej klasa 2- numer programu nauczania T.4/08/2017
  6. technik obsługi turystycznej klasa 3 – numer programu nauczania- T.4/08/2017
  7. technik eksploatacji portów i terminali klasa 2 – numer programu nauczania T.1/08/2018
  8. Protokół zaliczenia praktyki zawodowej – wzór

 

Skip to content