Terminy praktyk zawodowych

 Praktyki zawodowe są integralną częścią procesu dydaktycznego i polegają

na zastosowaniu i pogłębianiu zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych  warunkach pracy.

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Lp.  

Termin praktyki

 

Klasa  

Wymiar praktyki

 

 

1.

 

13.09.2021 r. – 8.10.2021 r.

 

3B, 3H 4 tygodnie
 

2.

 

04.10.2021 r. – 29.10.2021 r.

 

3A, 3T 4 tygodnie
 

3.

 

07.03.2022 r. – 01.04.2022 r.

 

 3DE, 3DT, 3E 4 tygodnie
 

4.

 

14.03.2022 r. – 8.04.2022 r.

 

3G 4 tygodnie
5.  

09.05.2022 r. – 03.06.2022 r.

 

3C, 3O 4 tygodnie

 

 

Koordynator ds. szkolenia praktycznego

(mgr Anna Kasprowska)

(76/723-34-23)

Dokumenty dotyczące praktyk do pobrania:

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Programy praktyki zawodowej

  1. technik ekonomista klasa 2 – Numer programu nauczania T.1/08/2017
  2. technik ekonomista klasa 3 – numer programu nauczania T.1/08/2017
  3. technik hotelarstwa klasa 2 – numer programu nauczania T.2/08/2017
  4. technik hotelarstwa klasa 3 – numer programu nauczania T.2/08/2017
  5. technik obsługi turystycznej klasa 2- numer programu nauczania T.4/08/2017
  6. technik obsługi turystycznej klasa 3 – numer programu nauczania- T.4/08/2017
  7. technik eksploatacji portów i terminali klasa 2 – numer programu nauczania T.1/08/2018
  8. Protokół zaliczenia praktyki zawodowej – wzór

 

Skip to content