Technikum Ekonomiczne

TECHNIK EKONOMISTA 331403

w nowej odsłonie

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik ekonomista:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych jest klasyfikacja wspólna dla zawodu Technik Ekonomista i Technik Rachunkowości

 

W zakresie kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej  absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
 2. prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
 3. prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
 4. gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
 5. sporządzania biznesplanu;

 

W zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. prowadzenia rekrutacji i selekcjonowana kandydatów do pracy;
 2. sporządzania dokumentacji kadrowej;
 3. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 4. rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 5. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 6. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 7. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Skip to content