Technik Eksploatacji Portów i Terminali

Technik eksploatacji portów i terminali


Technik eksploatacji portów i terminali jest zawodem z branży transportowo-logistycznej. Posiada szerokie perspektywy zatrudnienia nie tylko we wszystkich rodzajach portów i terminali, ale wszędzie tam, gdzie jest wymagana wiedza logistyczna z zakresu magazynowania, transportu dalekiego i wewnętrznego, załadunku, przeładunku i rozładunku, transportu pasażerskiego, obsługi pasażerów, prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji eksploatacyjnej, czyli może być także pracownikiem wszelkiego rodzaju centrów logistycznych, zaopatrzeniowych, dystrybucyjnych, magazynowych, produkcyjnych, jak również przedsiębiorstw transportowych
i produkcyjnych.

Kwalifikacje:

SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu:

 • logistyki portowej (w portach morskich, wodnych-śródlądowych, lotniczych, kolejowych, drogowych),
 • logistyki magazynowej,
 • transportu i spedycji,
 • eksploatacji i organizacji pracy urządzeń transportu wewnętrznego i urządzeń przeładunkowych,
 • eksploatacji centrów logistycznych i magazynowych,
 • eksploatacji terminali przeładunkowych we wszystkich gałęziach transportu, a także w transporcie intermodalnym i multimodalnym,
 • organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach,
 • obsługi podróżnych w portach i terminalach pasażerskich, w tym obsługi bagażowej.

Do jego obowiązków należy, m. in.:

 • planowanie i wykonywanie prac związanych z eksploatacją portów i terminali
 • organizowanie prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych
 • organizowanie prac oraz prowadzenie dokumentacji  związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach
 • nadzorowanie ważenia ładunków, sortowania i etykietowania
 • organizacja wykonywania prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków
 • pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy i konserwacji
 • optymalizacja rozmieszczenia ładunków w ładowniach statków powietrznych i morskich
 • organizowanie przewozów wewnątrz portów i terminali.

 

Technik eksploatacji portów i terminali wie m.in.:

 • Jak funkcjonuje lotnisko, port morski, dworzec kolejowy, terminal.
 • Jak działa terminal pasażerski „od kuchni”.
 • Jak przygotować samolot do odlotu w 25 minut.
 • Jak formuje się ładunki i rozmieszcza w samolocie, czy ładowni statku.
 • Ile ton frachtu może jednorazowo zabrać Boeing 767.
 • Jak transportować i przechowywać materiały niebezpieczne.

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej zarówno w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. EUROZAWÓD – obowiązkowo uczeń poznaje 2 języki obce zawodowe. Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward.

Daje również świetną podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach bardzo obecnie poszukiwanych, m.in. transport, zarządzanie w transporcie, teleinformatyka w transporcie, budowa i eksploatacja lotnisk, kierunki “mundurowe”. Zawód ten jest także wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną.


Skip to content