SZKOLNy KONKURS WIEDZY O SAVOIR – VIVRE „EKONOM – SZKOŁA DOBRYCH MANIER”.

5 czerwca 2020 roku odbyła się IV edycja Szkolnego Konkursu wiedzy o Savoir – Vivre  „Ekonom – szkoła dobrych manier”.

Celem szkolnego konkursu było uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych.

W tym roku konkurs polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej. Były one oceniane
w trzech kategoriach
: savoir – vivre a praca biurowa, konwersacje w dobrym stylu i netykieta.

Udział w konkursie wzięli uczniowie z klas pierwszych Technikum Nr 2.

Wyróżnienie otrzymali: Urszula Pięta kl. 1A, Gabriela Marczyk kl. 1H, Ewa Dol kl. 1G.

Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Legnicy.

Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez Jolantę Frączek – Hop i Agnieszkę Bodniewicz.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy za udział w tej edycji konkursu.

Facebook