Rekrutacja 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostarczanie wyników egzaminu ósmoklasisty

 

15.06.2020 – 10.07.2020

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

(rekrutacja on-line w systemie Nabór Vulcan na stronie dolnoslaskie.edu.com.pl)

Po wydrukowaniu Wniosku z systemu, przynieś podpisany przez rodziców wniosek do szkoły

Można także pobrać podanie z zakładki Dla Kandydatów i przesłać pocztą

 

26.06.2020 – 10.07.2020

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej

 

31.07.2020 – 4.08.2020

Składanie zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

12.08.2020

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

(w systemie Nabór Vulcan oraz w szkole)

 

12.08.2020 – 18.08.2020

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli podjęcia nauki w oddziale,

wskazanym przez system rekrutacji 

 Złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

jeżeli nie zostały złożone wcześniej, dwóch fotografii
i innych wymaganych dokumentów

 

19.08.2020

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do Szkoły

oraz informacja o wolnych miejscach w oddziałach

 

 

Facebook