Projekty Unijne

Projekty Unijne realizowane na zasadach  Programu Erasmus +

 

Kreowanie rozwoju i promocji turystyki na przykładzie niemieckim”(2019 r.)

Projekt: “Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego

“Jakość usług turystycznych a ekonomia”(2018 r.)

Projekt “Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Nauka samodzielności i pogłębienie umiejętności zawodowych technika hotelarstwa
i obsługi turystycznej”
(2017 r.)

Projekt “Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Skip to content