Projekty Unijne zrealizowane przez Szkołę od 2012r.

  1. Leonardo da Vinci 2012

Tytuł projektu: „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa

na rynku niemieckim”

Uczestnicy projektu: 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa

Wartość projektu: 84 929 euro  (340 989,94 zł)

  1. Leonardo da Vinci 2013

Tytuł projektu:  „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości

w Niemczech”

Uczestnicy projektu: 30 uczniów w zawodach technik ekonomista i technik obsługi turystycznej

Wartość projektu: 63 296 euro   (260 823,83 zł)

  1. Erasmus+ 2014 (POWERVET)

Tytuł projektu:  „Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą zatrudnienia

na rynku pracy”

Uczestnicy projektu: 30 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa

Wartość projektu: 68 144 euro   (285 809,56 zł)

  1. Erasmus+ 2016 (POWERVET)

Tytuł projektu:  „Nauka samodzielności i pogłębienie umiejętności zawodowych technika hotelarstwa i obsługi turystycznej”

Uczestnicy projektu: 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej

Wartość projektu: 136 288 euro   (577 261,45 zł)

  1. Erasmus+ 2017 (POWERVET)

Tytuł projektu: „Jakość usług turystycznych a ekonomia”

Uczestnicy projektu: 30 uczniów w zawodach technik ekonomista i technik obsługi turystycznej

Wartość projektu: 68 144 euro  (293 462,14 zł)

   

Razem:

    Liczba uczniów: 190

    Wartość zrealizowanych projektów: 420 801 euro (1 758 346,92 zł)

 

Skip to content