Technik Organizacji Turystyki

Technik organizacji turystyki

kwalifikacje:

  • HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Zawód marzeń:

               Pilot rezydent,    przewodnik,    pracownik biura podróży

                animator,    pracownik lotniska,   pracownik hotelu

Wyobraź sobie, że masz ogromne możliwości podróżowania po świecie. Atrakcyjny zawód, dzięki któremu spełnią się Twoje marzenia o podróżach. Marzenia, które przyniosą Ci satysfakcję, uznanie a w przyszłości godne honorarium.

Każdego roku bierzemy udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach branżowych m.in. targach turystycznych, organizujemy rajdy krajoznawcze, zajęcia na lotnisku, zajęcia terenowe z zakresu pilotażu i przewodnictwa, warsztaty animacji czasu wolnego. Swoje umiejętności doskonalimy w symulacyjnym biurze podróży, a także w czasie praktyk zawodowych w biurach podróży i hotelach.

Technik organizacji turystyki to kierunek stworzony dla ludzi pragnących spełniać marzenia o podróżach.

 Czego będziemy się uczyć ?

– pilotażu i przewodnictwa;

– animacji czasu wolnego;

– tańców integracyjnych, kreacji balonowych, malowania buzi;

– organizowania i prowadzenia biura podróży;

– pracy z systemami komputerowej informacji i rezerwacji usług turystycznych;

– pracy w hotelarstwie;

– planowania i kalkulowania wycieczek i imprez turystycznych;

– organizowania i obsługi kongresów, giełd turystycznych oraz imprez okolicznościowych.

 W grupie przedmiotów obowiązkowych wyodrębnić można dwa bloki:

Przedmioty ogólnokształcące: język polski, język obcy (język angielski, język niemiecki), matematyka, fizyka i astronomia, chemia biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, technologia informacyjna, przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne.

Przedmioty zawodowe: podstawy turystyki, geografia turystyczna, organizacja imprez i usług turystycznych, marketing usług turystycznych, podstawy działalności gospodarczej w turystyce, język obcy zawodowy, obsługa turystyczna, informacja turystyczna, geografia turystyczna, obsługa informatyczna w turystyce i praktyka zawodowa.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w zespołach 15 osobowych.

 Perspektywy zatrudnienia:

biura podróży i agencje turystyczne;

– lotniska;

– ośrodki informacji turystycznej;

– jednostki zajmujące się organizacją i promocją turystyki;

– obiekty noclegowe;

– biura organizatorów kongresów i konferencji;

– jako pilot wycieczek, przewodnik i animator czasu wolnego.

 

Rozwijamy                   Bawimy          Zadziwimy          Inspirujemy

 Tylko u nas na lekcjach, podróże z pasją!

Nauka w tej klasie umożliwi Ci zdobycie wykształcenia turystycznego przygotowującego do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej. Na wniosek zdającego do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się (w języku polskim i obcym) Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe opisujące kompetencje zawodowe oraz zawody pokrewne według ustaleń UE.

Pomyśl tylko, jaka będzie reakcja Twoich znajomych, kiedy opowiesz im o swoich przygodach pilota wycieczek…


Skip to content