Kalendarz Roku Szkolnego 2019/ 2020

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/ 2020

 

Klasy pierwsze, drugie , trzecie

I semestr                 2 września 2019 r. –   24 stycznia 2020 r.

II semestr              27 stycznia 2020 r. –   26 czerwca 2020 r.

 

Klasy czwarte

I semestr                    2 września 2019 r. –   13 grudnia 2019 r.

II semestr                   16 grudnia 2019 r. –  24 kwietnia 2020 r.

 

  1. Rozpoczęcie zajęć  dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
  2. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych                                                            4 września 2019 r.
  1. Zebrania z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich                                                                      5 września 2019 r.

 

Kalendarium roku szkolnego

Facebook