Kalendarium roku szkolnego

MEN Kalendarz Roku Szkolnego 2019/ 2020

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/ 2020 pdf

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Klasy pierwsze, drugie , trzecie

I semestr                 2 września 2019 r. –   24 stycznia 2020 r.

II semestr              27 stycznia 2020 r. –   26 czerwca 2020 r.

Klasy czwarte

I semestr                    2 września 2019 r. –   13 grudnia 2019 r.

II semestr                   16 grudnia 2019 r. –  24 kwietnia 2020 r.

 1. Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych                                                  2 września 2019 r.

 1. Zebrania z rodzicami uczniów klas

pierwszych i czwartych                                                            4 września 2019 r.

 1. Zebrania z rodzicami uczniów klas drugich

i trzecich                                                                                  5 września 2019 r.

 1. Zebranie z rodzicami uczniów klas 2B, 2H, 3A 16 września 2019 r.

(dotyczy uczniów wyjeżdżających na praktykę zawodową do Lipska)

 1. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych,

drugich, trzecich, czwartych                                                   13 listopada 2019 r.

 1. Zakończenie I semestru dla klas czwartych                         13 grudnia 2019 r.
 2. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna – klasy
  czwarte 16 grudnia 2019 r.
 3. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych,
  drugich, trzecich, czwartych 19 grudnia 2019 r.
 4. Zimowa przerwa świąteczna                                                 23 – 31 grudnia 2019 r.
 5. Część praktyczna egzaminu
  potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie  12, TG.14   9 stycznia 2020 r.
 6. Część pisemna egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie TG.12. TG.14                                    10 stycznia 2020 r.
 7. Zakończenia I semestru dla klas pierwszych,
  drugich, trzecich                                                                      24 stycznia 2020 r.
 8. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna – klasy
  pierwsze, drugie, trzecie                                                         27 stycznia 2020 r.
 9. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych,
  drugich, trzecich, czwartych 6 lutego 2019 r.
 10. Ferie zimowe 10 lutego – 23 lutego 2020 r.
 11. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych,

drugich, trzecich, czwartych                                                    19 marca 2020 r.

 1. Wiosenna przerwa świąteczna                                              9 – 14 kwietnia 2020 r.
 2. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy
  czwarte 20 kwietnia 2020 r.
 3. Zakończenie zajęć w klasach czwartych                                24 kwietnia 2020 r.
 4. Część pisemna egzaminu maturalnego                                4 maja – 21 maja 2020 r.
 5. Część ustna egzaminu maturalnego                                     4 maja – 22 maja 2020 r.
 6. Zebrania z rodzicami uczniów klas
  pierwszych, drugich, trzecich                                                   19 maja 2020 r.
 7. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy
  pierwsze, drugie, trzecie                                                         19 czerwca 2020 r.
 8. Cześć pisemna egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie

AU.35, A.36, T.12, T.14                                                            23 czerwca 2020 r.

 1. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje  w zawodzie

AU.35                                                                                       24  – 26 czerwca 2020 r.

A.36                                                                                         26 – 28 czerwca 2020 r.

T.12, T.14                                                                                22  czerwca  2020 r.

 1. Zakończenie zajęć dydaktyczno –
  wychowawczych                                                                   26 czerwca 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 :

 1. 2 stycznia 2020 r. (czwartek)
 2. 3 stycznia 2020 r. (piątek)
 3. 4 maja 2020 r.- pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
 4. 5 maja 2020 r. – pisemny egzamin maturalny matematyki
 5. 6 maja 2020 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
 6. 12 czerwca 2020 r. (piątek)
 7. 23 czerwca 2020 r. (wtorek) – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Facebook