Kalendarium roku szkolnego

MEN Kalendarz Roku Szkolnego 2019/ 2020

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/ 2020.pdf

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/ 2020

 

 

Klasy pierwsze, drugie , trzecie

I semestr                 2 września 2019 r. –   24 stycznia 2020 r.

II semestr              27 stycznia 2020 r. –   26 czerwca 2020 r.

 

Klasy czwarte

I semestr                    2 września 2019 r. –   13 grudnia 2019 r.

II semestr                   16 grudnia 2019 r. –  24 kwietnia 2020 r.

 

 1. Rozpoczęcie zajęć  dydaktyczno-wychowawczych                                                                        2 września 2019 r.
 2. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych                                                            4 września 2019 r.
 1. Zebrania z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich                                                                      5 września 2019 r.
 1. Zebranie z rodzicami uczniów klas 2B, 2H, 3A 16 września 2019 r.(dotyczy uczniów wyjeżdżających na praktykę zawodową do Lipska)
 1. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych                               13 listopada 2019 r.
 1. Zakończenie I semestru dla klas czwartych                                                                                    13 grudnia 2019 r.
 2. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna – klasy czwarte                                                                       16 grudnia 2019 r.
 3. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych,drugich, trzecich, czwartych                                19 grudnia 2019 r.
 4. Zimowa przerwa świąteczna                                                                                                    23 – 31 grudnia 2019 r.
 5. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie  TG.14                          9 stycznia 2020 r.
 6. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie TG.12                              10 stycznia 2020 r.
 7. Część praktyczna egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie
 8. Zakończenia I semestru dla klas pierwszych, drugich, trzecich                                                    24 stycznia 2020 r.
 9. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna – klasy pierwsze, drugie, trzecie                                           27 stycznia 2020 r.
 10. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych                                    6 lutego 2019 r.
 11. Ferie zimowe                                                                                                                     10 lutego – 23 lutego 2020 r.
 12. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych                                  19 marca 2020 r.
 1. Wiosenna przerwa świąteczna                                                                                                   9 – 14 kwietnia 2020 r.
 2. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy czwarte                                                                        20 kwietnia 2020 r.
 3. Zakończenie zajęć w klasach czwartych                                                                                         24 kwietnia 2020 r.
 4. Część pisemna egzaminu maturalnego                                                                                4 maja – 21 maja 2020 r.
 5. Część ustna egzaminu maturalnego                                                                                     4 maja – 22 maja 2020 r.
 6. Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich                                                       19 maja 2020 r.
 7. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – klasy pierwsze, drugie, trzecie                                             19 czerwca 2020 r.
 8. Cześć pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

TG.12, Tg.14, AU.35, A.36, T.12, T.14                                                                                                   23 czerwca 2020 r.

 1. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje  w zawodzie TG.12, TG.14,                                                                                            9 stycznia 2020 r.
 2. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje  w zawodzie AU.35                                                                                                  24-26 czerwca 2020 r.

 

        A.35                                                                                        24  – 26 czerwca 2020 r.

       A.36                                                                                         26 – 28 czerwca 2020 r.

       T.12                                                                                         22 czerwca 2020 r.

       T.14                                                                                         22 czerwca 2020 r. 

 1. Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych              26 czerwca 2020 r.

 

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 :

 1. 4 maja 2020 r.- pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
 2. 5 maja 2020 r. – pisemny egzamin maturalny matematyki
 3. 6 maja 2020 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
 4. 12 czerwca 2020 r. (piątek)
 5. 23 czerwca 2020 r. (wtorek) – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Facebook