Certyfikat jakości

CERTYFIKAT JAKOŚCI: “SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

W roku szkolnym 2009/2010 Technikum Ekonomiczne Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego przystąpiło do IV edycji programu “Certyfikat Jakości – Szkoła Przedsiębiorczości”. Program “Certyfikat Jakości – Szkoła Przedsiębiorczości” to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Celem programu jest:

  1. Promocja edukacji ekonomicznej uczniów.
  2. Podniesienie jakości nauczania przedsiębiorczości.
  3. Promocja programów i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez szkołę.
  4. Kształtowanie kultury przedsiębiorczości.

Cała społeczność szkolna – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele od szeregu lat podejmują działania mające na celu promocję edukacji ekonomicznej zarówno na terenie szkoły, jak i w środowisku. Dopiero w bieżącym roku szkolnym podjęto decyzję o przystąpieniu do realizacji działań mających na celu uzyskanie nominacji do Certyfikatu, która pozwoli mam w przyszłym roku ubiegać się o tytuł Ceryfikatu Jakości – Szkoła Przedsiębiorczości.

Obecnie społeczność szkolna dąży do osiągnięcia w/w Certyfikatu poprzez realizację działań w następujących obszarach:

Obszar I – Przygotowanie do rynku pracy

Obszar II – Gospodarowanie Finansami

Obszar III – Współpraca ze środowiskiem

Obszar IV – Stosowanie wiedzy ekonomicznej

Korzyści z udziału w programie:

  1. Przynależność do grona szkół, które lepiej niż inne dbają o swoich uczniów.
  2. Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w rzeczywistości.
  3. Możliwość promocji szkoły i społeczności lokalnej w mediach lokalnych i ogólnopolskich

Szerzej o programie na stronie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

www.junior.org.pl

Koordynatorem szkolnego programu jest pani prof. Krystyna Maziarz.

Kontakt

Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Stefana Żeromskiego

Plac Słowiański 5

59-220 Legnica

tel. (076) 723-34-05

Skip to content